Misja i Wizja

W przyszłości, klaster nasz stanie się jednym z wiodących w skali kraju Klastrów Energii.

Region Zbiornika Czorsztyńskiego stanie się pełen innowacyjnych rozwiązań. 

Mając na uwadze zdrowie naszych mieszkańców i turystów, dbamy o środowisko naturalne w tym aby powietrze, którym oddychamy było czyste.

Zaopatrujemy w odnawialną energią elektryczną wytworzoną głównie w oparciu o energię spadku wód zgromadzonych w Zbiorniku Czorsztyńskim.

 
Założenia na poziomie krajowym i regionalnym.
  • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przynajmniej o 20%  do 2020 roku
  • zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w użyciu energii końcowej o 20% do 2020 roku
  • zwiększenie efektywności wykorzystania energii
Założenia na poziomie lokalnym
  • poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego
  • zwiększenie efektywności wykorzystania energii przez lokalnych przedsiębiorców 
  • integrowanie firm i instytucji w działaniach zmierzających do rozwoju gospodarczego
  • podnoszenie świadomości ekologicznej
  • wzmocnienie wizerunku Z. Czorsztyńskiego jako proekologicznego, tym samym zwiększenie przemysłu turystycznego