Strategia

Celami strategicznymi klastra są:
 

Działania, które będą wzmacniać wizerunek regionu Zbiornika Czorsztyńskiego, w którym intensywnie rozwija się przemysł turystyczny, wskazując, że angażuje się on w działania proekologiczne, a przez to jest przyjazny i otwarty dla odwiedzających.

Klaster będzie stanowił podstawę do rozpoczęcia i prowadzenia wspólnych działań służących osiąganiu zakładanych celów.

Członkowie Klastra dołożą starań, aby znaleźć najbardziej korzystną formę współpracy, mając na względzie uwarunkowania techniczne, organizacyjne i prawne, a także dostępne instrumenty finansowe umożliwiające sfinansowanie planowanych przedsięwzięć.